Ammattilaisen ohjeet

PEF 2vko potilasohje

PEF vuorokausiseuranta diagnostisena tutkimuksena on yleisin PEF-seurannan toteutusmuoto. Yleisohjeessa ei oteta kantaa lääkitykseen tai lääketaukoihin, joten potilaan ohjaavan ammattilaisen tulee ohjeistaa potilas käytettävän lääkityksen osalta. Yleisohje on sovellettavissa tavanomaisimpiin kliinisiin käyttötilanteisiin ja löytyy nyt käännöksinä yleisimmin toivotuille kielille.

PEF 2vko etämittarilla potilasohje

Manuaalinen mittaus ja erityisesti tulosten kirjaaminen lomakkeisiin on monille haastavaa mutta älypuhelin on useimmilla aina mukana. Erilaisia digitaalisia etämittareita on viime vuosina tullutkin tarjolle myös Suomessa. Perusohjeen lisäksi etämittareita koskevissa ohjeissa annetaan yleisesti ohjeet sovellusten käyttöön ja tavanomaisimpiin ongelmatilanteisiin Bluetooth-yhteyksillä toimivien mittareiden kanssa.

PEF työpaikkaseurannan ohjeistus

PEF työpaikkaseurannan ohje potilaille opastaa oikeaan mittausrytmiin ja yleisiin työpaikkaseurannan käytännön näkökohtiin kuten työ- ja vapaapäivien, oireiden ja lääkitysten kirjaamiseen. Ohjeessa opastetaan myös yleisellä tasolla etämittausten toteutukseen sekä paperilomakkeen täyttöön. Kattavan ohjeistuksen lomakkeineen (kielinä suomi, ruotsi, englanti) löydät Työterveyslaitoksen sivuilta tästä alta.

PEF lomakkeet manuaalimittarille

2 viikon PEF vuorokausiseurannan lomakkeet on uudistettu ja löytyvät nyt kahdessa toivotussa muodossa: perinteisenä lomakkeena ja listamuodossa. Listamuotoisessa lomakkeessa säännöllisten puhallusten lisäksi oirepuhallukset merkitään kronologisesti tapahtumahetkelle ja lomakkeessa on enemmän tilaa potilaan omille havainnoille.

PEF- etäseurantapalvelut

2 viikon PEF vuorokausiseuranta ja 4 viikon PEF työpaikkaseuranta voidaan toteuttaa laadukkaasti digitaalista etämittaria ja älypuhelinsovellusta käyttäen tai manuaalisesti PEF.fi palveluita hyödyntäen. PEF seurannan automatisoivalla Orla PEF-etämittauksella voit parantaa seurannan laatua ja säästää aikaa hoitotyön arkea helpottaen.

Ohjeita ammattilaiselle

PEF puhallus manuaalisella mittarilla

PEF vuorokausiseuranta

Ohjauskäynnillä on tärkeä varmistaa, että potilas tietää mitä lääkitystä hänen tulee seurannan aikana käyttää, osaa puhaltaa oikein PEF mittariin ja ottaa hänelle määrätyn lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen, sekä ymmärtää PEF vuorokausiseurannan puhallusten ajoituksen. Vakiomuotoisesta ohjeesta ja lomakkeesta on nyt käytettävissä myös eri kieliversiot helpottamaan potilasohjausta.

Kieliversioiden käyttö

PEF.fi sivuston perusmuotoiset PEF ohje ja PEF lomake 2 viikon seurannan toteutukseen löytyvät nyt International-välilehdeltä eri kieliversioina. Kaikkien ohjeiden rakenne on identtinen suomenkielisen ohjeen kanssa, joten voit ohjata potilaan lukemaan omalla kielellään haluamasi kohdan ohjeesta. Kirjoita potilaan kielellä olevaan lomakkeeseen lääkkeen nimi, vahvuus ja annokset sekä odotettava aika avaavan lääkkeen jälkeen. Muista aina ohjata käytännössä sekä PEF-puhalluksen oikea tekniikka että avaavan lääkkeen ottaminen.

Siirry PEF laskuriin tästä