Astman Käypä Hoito päivittyi – mitä uutta?
| |

Astman Käypä Hoito päivittyi – mitä uutta?

Suomessa kansalliset yhtenäiset hoitosuositukset julkaistaan Käypä Hoito-suosituksina. Edeltävä Astman Käypä Hoito-suositus oli julkaistu vuonna 2012, joten tutkimusnäyttöä ja muutoksia astman hoitokäytännöissä on edellisen suosituksen jälkeen kertynyt runsaasti ja päivitys onkin ollut hartaasti odotettu. Mitä uutta päivitetty Käypä Hoito sitten tuo? Tärkeimmät nostot Suositusryhmä on nostanut yhteenvetona pääkohtina esille astmapotilaiden yksilöllisen henkilökohtaisen hoidon ja ohjauksen, vaikeaan…

PEF-etäseuranta astman diagnostiikassa
|

PEF-etäseuranta astman diagnostiikassa

Astman diagnostiikka perustuu sopivan oirekuvan lisäksi vaihtelevan ja lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien supistustilan osoittamiseen keuhkojen toimintakokeilla. Sekä aikuisten että yli 12 vuotiaiden lasten diagnostiikassa käytetään ensisijaisesti spirometriaa bronkodilaatiokokeella ja diagnostista PEF-vuorokausiseurantaa. PEF seuranta on perinteisesti toteutettu manuaalisella mittarilla, jolla mitatut puhallusarvot kirjataan paperiselle seurantalomakkeelle. Kahden viikon seuranta on työläs tutkimus sekä potilaalle mutta tulosten analysoinnin osalta…

PEF.fi sivusto uudistuu
|

PEF.fi sivusto uudistuu

GSK Finland Oy on vuosien ajan ylläpitänyt potilasohjeita, lomakkeita ja tulosten dokumentoinnin työvälineitä suomalaisen terveydenhuollon käyttöön PEF.fi sivustolla. Laskuri pohjautuu alun perin keuhkosairauksien erikoislääkäri Vesa Vilkan tekemään tulosten havainnolliseen esitystapaan. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin tullut aika muutokselle ja kesäkuun 2022 alusta PEF.fi sivuston ylläpidosta vastaa Medzilla Oy. Suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten puolesta haluamme kiittää…