TIEDOTE

TIEDOTE

Orla DTx Oy on hankkinut PEF.fi sivuston liiketoiminnan Medzilla Oy:ltä. 5.6.2024 Medzillan PEF.fi sivuston liiketoiminta on siirtynyt Orla DTx Oy:lle. PEF.fi sivusto tarjoaa potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita ja työkaluja laadukkaan PEF seurannan toteuttamiseen. Voit edelleen käyttää ilmaiseksi PEF.fi sivuston astman hoitoa tukevia palveluita. PEF.fi sivustolla jaetaan lisäksi hyödyllistä tietoa astman hoitoon ja PEF -seurantoihin…

Kustannustehokkaita ratkaisuja PEF-seurantaan
| |

Kustannustehokkaita ratkaisuja PEF-seurantaan

Kaupallinen yhteistyö Orla DTx Lääkinnällisten laitteiden asetuksen tarkentuneen tulkintakäytännön mukaan PEF-laskureiden tulee jatkossa olla CE-merkittyjä Lääkinnällisten laitteiden asetuksen tarkentuneen tulkintakäytännön mukaan PEF–seurantaan käytettyjen laskentakomponenttien (kuten EU-viitearvon ja bronkodilataation laskennan) tulee jatkossa olla CE-merkittyjä ja siksi nämä toiminnallisuudet poistuvat PEF.fi sivuston PEF–seurannan web-lomakkeista 12.1.2024 (tiedote PEF.fi sivuilla 12.12.2023). Voit jatkaa PEF.fi sivuston astman hoitoa tukevien palveluiden…

PEF-etäseurannan hyödyt
| |

PEF-etäseurannan hyödyt

Kaupallinen yhteistyö OrlaDTx Oy Astman diagnostiikka perustuu sopivan oirekuvan lisäksi vaihtelevan ja lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien supistustilan osoittamiseen keuhkojen toimintakokeilla. Sekä aikuisten että yli 12 -vuotiaiden lasten diagnostiikassa käytetään ensisijaisesti spirometriaa bronkodilaatiokokeella ja diagnostista PEF-vuorokausiseurantaa. PEF-mittauksia ja seurantaa on perinteisesti toteutettu manuaalisilla eli mekaanisilla PEF-mittareilla. Manuaalinen mittaaminen on työlästä ja sisältää vaiheita, joissa inhimillisten virheiden mahdollisuus…

Astman Käypä Hoito päivittyi – mitä uutta?
| |

Astman Käypä Hoito päivittyi – mitä uutta?

Suomessa kansalliset yhtenäiset hoitosuositukset julkaistaan Käypä Hoito-suosituksina. Edeltävä Astman Käypä Hoito-suositus oli julkaistu vuonna 2012, joten tutkimusnäyttöä ja muutoksia astman hoitokäytännöissä on edellisen suosituksen jälkeen kertynyt runsaasti ja päivitys onkin ollut hartaasti odotettu. Mitä uutta päivitetty Käypä Hoito sitten tuo? Tärkeimmät nostot Suositusryhmä on nostanut yhteenvetona pääkohtina esille astmapotilaiden yksilöllisen henkilökohtaisen hoidon ja ohjauksen, vaikeaan…

PEF.fi sivusto uudistuu
|

PEF.fi sivusto uudistuu

GSK Finland Oy on vuosien ajan ylläpitänyt potilasohjeita, lomakkeita ja tulosten dokumentoinnin työvälineitä suomalaisen terveydenhuollon käyttöön PEF.fi sivustolla. Laskuri pohjautuu alun perin keuhkosairauksien erikoislääkäri Vesa Vilkan tekemään tulosten havainnolliseen esitystapaan. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin tullut aika muutokselle ja kesäkuun 2022 alusta PEF.fi sivuston ylläpidosta vastaa Medzilla Oy. Suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten puolesta haluamme kiittää…