GSK Finland Oy on vuosien ajan ylläpitänyt potilasohjeita, lomakkeita ja tulosten dokumentoinnin työvälineitä suomalaisen terveydenhuollon käyttöön PEF.fi sivustolla. Laskuri pohjautuu alun perin keuhkosairauksien erikoislääkäri Vesa Vilkan tekemään tulosten havainnolliseen esitystapaan. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin tullut aika muutokselle ja kesäkuun 2022 alusta PEF.fi sivuston ylläpidosta vastaa Medzilla Oy. Suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten puolesta haluamme kiittää GSK Finland Oy:tä palvelun mahdollistamisesta tähän asti ja pyrimme jatkamaan palvelun tukemista myös tulevaisuudessa.

Mikä muuttuu?

Muutos on ensisijaisesti alkuvaiheessa ulkonäössä. Ylläpitäjän vaihtuessa sivuston ilme hieman muuttuu ja samalla pyrimme tuomaan helpommin tarjolle käyttäjien tarvitsemia työkaluja. Sivuston rakenteen muuttuessa käyttäjät joutuvat ehkä ensimmäisillä kerroilla totuttautumaan erilaiseen järjestykseen ja ulkonäköön, mutta vastaavat lomakkeet ja potilasohjeet ja samat laskurit löytyvät myös uudistuneilta sivuilta.

Mitä uutta?

Uudistuksen myötä pyrimme tuomaan käyttöön myös laajemmin materiaaleja mm. eri kieliversioita ohjeista ja lomakkeista, joiden uskomme helpottavan sekä potilaiden, heidän omaistensa, että terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Ohjeiden lisäksi sivustolta löytyy esittelyjä myös diagnostiseen PEF-seurantaan ja astman pitkäaikaiseen seurantaan soveltuvista etämittareista ja jatkossa myös nostoja ajankohtaisista aiheista.  Ohjesivustolla on myös kaupallista sisältöä, jonka avulla pystymme edelleen ylläpitämään ja kehittämään sivustoa käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Miten tietosuoja-asiat on huomioitu?

Noudatamme Euroopan tietosuoja-asetusta (GDPR) ja edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme GDPR:n mukaisia tietosuojakäytänteitä. PEF.fi sivusto sijaitsee nyt täysin suomalaisilla palvelimilla eikä mitään käyttäjien henkilö- tai terveystietoja tallenneta myöskään selaimen välimuistiin. Etusivun, ohjeiden ja artikkeleiden osalta käytämme evästeitä, joilla tuotamme yhteistyökumppaneillemme myös tietoa sivuston kävijämääristä ja kävijöitä kiinnostaneista sisällöistä. Noudatamme hyviä GDPR käytänteitä myös kaikessa muussa toiminnassamme palvelun tarjoajana. Mikäli käyttäjä siirtyy kaupallisen yhteistyökumppanin tai Medzilla Oy:n omaan palveluun, tiedot PEF.fi sivustolta eivät siirry käyttäjän mukana ja käyttäjä saa siirtyessään tiedon ulkopuolisen palvelun tietosuojakäytänteistä.

PEF.fi materiaalien käyttötarkoitus ja vastuun rajaus

PEF.fi sivustolla tarjolla olevat ohjeet ja lomakkeet ja niiden käännökset ovat vapaasti potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä edellyttäen, että materiaalin lähde on aina selkeästi merkitty. Ohjeiden, kuvien, lomakkeiden tai minkään sivustolla esiintyvän materiaalin jälleenkäyttö tai muokkaaminen kokonaan tai osittain muuhun käyttöön on kielletty ilman erillistä yksilöityä lupaa. Terveydenhuollon ammattilaiset ja terveydenhuollon palveluntarjoajat vastaavat omien potilaidensa ohjauksesta, diagnostiikasta ja hoidon suunnittelusta. PEF.fi sivustolla käytettävissä oleva laskuri toimii vain tietojen kirjaamista ja graafista esittämistä varten eikä se diagnosoi eikä anna hoitosuosituksia. Mikäli tarvitset yksilöllisiä ohjeita tutkimusten suorittamiseen tai neuvoja terveydentilaasi liittyen, suosittelemme aina kääntymään sinua hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Kaikissa materiaaleissa voi aina esiintyä virheitä ja arvostammekin käyttäjäpalautetta mahdollisten virheiden havaitsemisen ja parannusehdotusten muodossa. Voit ilmoittaa havainnoistasi sähköpostitse info@medzilla.fi. Kiitos avustasi!

Samankaltaiset artikkelit