Keuhkojen tilan seuranta kuuluu sekä astman diagnostiikkaan että seurantaan.

Orla DTx Oy on hankkinut PEF.fi sivuston liiketoiminnan Medzilla Oy:ltä.

5.6.2024

Medzillan PEF.fi sivuston liiketoiminta on siirtynyt Orla DTx Oy:lle. PEF.fi sivusto tarjoaa potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita ja työkaluja laadukkaan PEF seurannan toteuttamiseen.

Voit edelleen käyttää ilmaiseksi PEF.fi sivuston astman hoitoa tukevia palveluita. PEF.fi sivustolla jaetaan lisäksi hyödyllistä tietoa astman hoitoon ja PEF -seurantoihin liittyen, ja PEF -seurantojen kirjaamiseen tarkoitettuja interaktiivisia lomakkeita voit käyttää mittausarvojen syöttämiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen.

Me Orlalla kehittämme PEF.fi sivustoa edelleen ja teemme sivustolle uudistuksia palvellaksemme terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita entistä paremmin astman hallinnan edistämiseksi ja laadukkaan PEF -seurannan toteuttamiseksi.

Liiketoiminnan siirto ei vaikuta tietojesi käsittelyyn eikä palvelun tietoturvaan. Palveluun syöttämiäsi tietoja käsitellään vain sinun omalla tietokoneellasi ja niitä ei lähetetä internet pilvipalveluun.

Orlan missio on edistää laadukasta astman hoitoa digitaalisilla palveluilla vaikuttavasti ja tehdä siitä mahdollisimman vaivatonta potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien Orlan PEF -seurannan palveluiden avulla tehdään tällä hetkellä yli 450.000 mittausta kuukaudessa mikä on merkittävä osa koko Suomen astman PEF -seurannoista.

Palvelumme:      

  1. Astman hoitoprosesseja automatisoiva PEF-etämittauspalvelu tukee terveysteknologian avulla laadukkaan astmadiagnoosin lisäksi hoidon aloituksen seurantaa, oirepohjaisia selvittelyjä, vuosikontrolleja ja työpaikkaseurantaa. Palvelu hyödyntää mm. bluetoothilla yhdistettäviä digitaalisia mikrospirometreja.
  2. PEF.fi palvelu on edullinen integroitava palvelu manuaalisten PEF seurantojen toteuttamiseen digitaalisella raportoinnilla terveydenhuollon palveluntarjoajille.

”PEF.fi sivuston hankinnan myötä annamme asiakkaillemme mahdollisuuden seurata kaikkia astmapotilaita, sekä manuaalisen mittauksen että digitaalisen mittauksen piirissä olevia. Palvelumme tukevat toisiaan ja mahdollistavat turvallisen siirtymisen vaikuttavampaan automatisoituun Orla PEF-etämittaukseen, mikä tuo manuaalisiin mittauksiin nähden terveydenhuollolle 27-29% aikasäästöt ja 20% kustannussäästöt*, ja astmapotilaille laadukkaamman astman seurannan ja paremman palvelutason.”, sanoo Orlan toimitusjohtaja Tuomas Mäkynen.

”Orla DTx Oy:n kehittämät etädiagnostiikan työkalut tuovat merkittävän laadullisen parannuksen PEF-seurantojen toteutukseen. Digitaaliset mittarit vähentävät olennaisesti inhimillisiä virheitä ja helpottavat sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaisten työtä. PEF.fi palvelun integroiminen Orlan etäseurantajärjestelmään on luonnollinen jatkokehitys ja mahdollistaa diagnostisten seurantojen tekemisen myös silloin, kun digitaalisia mittareita ei ole saatavilla.”  kommentoi dosentti Annette Kainu, Medzilla Oy:n toimitusjohtaja.

*Tapanainen, H. & Merivuori, T (2019). Kohti parempaa astman hoitoa – perusterveydenhuolto merkittävässä roolissa. Duodecim, 135, 1745-1752.

Orla DTx. Missiomme on edistää kroonisten sairauksien hoitoa digitaalisilla palveluilla vaikuttavasti ja tehdä siitä mahdollisimman vaivatonta potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Orla etämittauspalvelut tukevat astmapotilaiden ja antikoagulaatiopotilaiden hoitopolkujen tehostamista Suomessa – Orlan palveluihin luottaa yli puolet hyvinvointialueista, sekä suuret ja pienet yksityiset terveydenhuollon palveluntarjoajat.

Medzilla. Medzilla Oy on suomalainen vuonna 2021 perustettu etälääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluja tuottava yritys, jolla on myös yksityisen terveydenhuollon toimilupa terveydenhuollon etäpalveluihin. Toiminnan pääpaino on etädiagnostiikan, etäseurannan ja digitaalisten terapioiden kehittämisessä, jalkauttamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Lisätietoja:

Orla DTx Oy: Tuomas Mäkynen, tuomas.makynen@orladtx.com, +358 44 3315 874
Medzilla Oy: Annette Kainu, annette.kainu@medzilla.fi, +358-46-9227195

Samankaltaiset artikkelit