Kustannustehokkaita ratkaisuja PEF-seurantaan
| |

Kustannustehokkaita ratkaisuja PEF-seurantaan

Kaupallinen yhteistyö Orla DTx Lääkinnällisten laitteiden asetuksen tarkentuneen tulkintakäytännön mukaan PEF-laskureiden tulee jatkossa olla CE-merkittyjä Lääkinnällisten laitteiden asetuksen tarkentuneen tulkintakäytännön mukaan PEF–seurantaan käytettyjen laskentakomponenttien (kuten EU-viitearvon ja bronkodilataation laskennan) tulee jatkossa olla CE-merkittyjä ja siksi nämä toiminnallisuudet poistuvat PEF.fi sivuston PEF–seurannan web-lomakkeista 12.1.2024 (tiedote PEF.fi sivuilla 12.12.2023). Voit jatkaa PEF.fi sivuston astman hoitoa tukevien palveluiden…

PEF-etäseurannan hyödyt
| |

PEF-etäseurannan hyödyt

Kaupallinen yhteistyö OrlaDTx Oy Astman diagnostiikka perustuu sopivan oirekuvan lisäksi vaihtelevan ja lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien supistustilan osoittamiseen keuhkojen toimintakokeilla. Sekä aikuisten että yli 12 -vuotiaiden lasten diagnostiikassa käytetään ensisijaisesti spirometriaa bronkodilaatiokokeella ja diagnostista PEF-vuorokausiseurantaa. PEF-mittauksia ja seurantaa on perinteisesti toteutettu manuaalisilla eli mekaanisilla PEF-mittareilla. Manuaalinen mittaaminen on työlästä ja sisältää vaiheita, joissa inhimillisten virheiden mahdollisuus…