Tervetuloa PEF.fi sivustolle!

PEF.fi sivusto tarjoaa potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita ja työkaluja laadukkaan PEF seurannan toteuttamiseen. Ohje ja lomake PEF vuorokausiseurantaan käytettävissä nyt myös käännöksinä!

PEF tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta. PEF seurantaa käytetään astman ja hengitysoireiden selvittelyyn ja astman seurantaan

Ohjeet ja lomakkeet

PEF puhallus

PEF eli peak expiratory flow tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtauksen mittausta. Puhalluksen tulee olla nopea ja maksimaalisen voimakas, mutta lyhyt puhallus riittää. Katso tästä ohjevideo PEF-puhalluksen suorittamisesta

PEF 2vkoa seuranta

Astman diagnostiikassa ja hengitysoireiden selvittelyssä käytetään 2 viikon PEF vuorokausiseurantaa, jolloin PEF-puhalluksia tehdään säännöllisesti aamuin illoin ja silloin kun esiintyy oireita. Suomessa seurannan toteuttamisesta on yhtenäinen suositus.

Kaupallinen yhteistyö Orla DTx PEF etäseuranta & opasmateriaali

Orlan DTx PEF-etäseurannan avulla suoritat keuhkojen toimintakyvyn mittaukset puhelinsovelluksella ja digitaalisella PEF-mittarilla.

PEF 2vkoa ohje

Lataa tästä käyttöösi kirjalliset ohjeet 2 viikon PEF seurannan toteuttaminen perinteisellä manuaalisella mittarilla. Noudata sinua hoitavan lääkärin antamia ohjeita lääkityksen osalta.

PEF 2vkoa lomake

Lataa tästä lomake 2 viikon PEF-seurannan puhallusarvojen kirjaamiseen. Mikäli haluat kirjoittaa tulokset puhtaaksi ja tallentaa mittaustulokset, voit käyttää sivun alalaidassa olevaa interaktiivista PEF lomaketta.

Interaktiivisen PEF lomakkeen käyttöohje

Interaktiivinen PEF-lomake on tarkoitettu PEF seurannan tueksi. Lomakkeen avulla voit merkitä talteen tuloksia ja toimittaa ne puhtaaksi kirjoitettuna ja tallennettuna terveydenhuollon henkilöstölle.

voikukka kämmelellä

Tiedote PEF.fi palvelun muutoksesta

Lääkinnällisten laitteiden asetuksen (EU) 2017/745  (MD-asetus) tarkentuneen tulkintakäytännön mukaisesti myös PEF- arvojen vaihtelusta lukuarvoja laskevat laskurit on määritelty ohjelmistoiksi, joilta edellytetään lääkinnällisen laitteen CE-merkintää. Johtuen PEF.fi sivuston laskurien CE-merkinnän puuttumisesta, Fimea on antanut MD-asetuksen 97 artiklan 2 kohdan nojalla PEF.fi sivuston PEF-laskurin myyntiä, markkinointia ja jakelua koskevan kieltopäätöksen. Tämän päivittyneen tulkinnan johdosta PEF.fi sivustolta ei jatkossa enää voi tulostaa PEF-arvojen vertailuja ilmaisohjelmistolla.

PEF.fi sivusto tarjoaa edelleen maksuttoman pääsyn potilasohjeisiin ja mahdollisuuden kirjoittaa puhtaaksi ja tallentaa omat PEF-mittausarvot omaan käyttöön. Muutos tulee voimaan 12.1.2024 noin kello 12. Lomakkeille siirtymisessä voi esiintyä lyhyt katko päivityksen vuoksi.

PEF seurannan käytännön toteutus

Astmaan liittyy keuhkojen toiminnan spontaani ja erilaisten ärsykkeiden aiheuttama vaihtelu. PEF seurannalla selvitellään henkilön keuhkoputkien väljyyttä tai mahdollisen supistustilan vaihtelua eri vuorokaudenaikoina, päivinä ja erilaisten normaaliin arkeen liittyvien ärsykkeiden seurauksena. PEF seuranta on melko työläs tutkimus ja sen vuoksi sen tekemiseen oikein kannattaa satsata, jotta lopputulos olisi myös luotettava.

Kaupallinen yhteistyö Orla DTx Oy

PEF etäseurannan hyödyt

PEF-etäseuranta tuo helpotusta PEF-seurannan käytännön toteutukseen ja parantaa sekä seurannan että mittausten laatua, jolloin tutkimuksen tulos on myös luotettavampi. PEF-etäseurannan luotettavuus ja mittausten automaattinen tallentuminen antavat terveydenhuollon ammattilaiselle mahdollisuuden varmistaa seurannan onnistuminen. Nämä hyödyt ovat niin merkittäviä, että työläistä manuaalisista mittauksista ja analyyseistä on järkevää luopua vähitellen kokonaan.

Kaupallinen yhteistyö Orla DTx Oy

Ammattilaisille: Vältä PEF.fi sivuston laskentakomponenttien poistumisesta aiheutuvat kustannukset

Voit jatkaa PEF.fi sivuston astman hoitoa tukevien palveluiden hyödyntämistä ja Orla DTx:n ratkaisuilla voit välttää PEF–seurannan web-lomakkeelta poistuvien laskentakomponenttien poistumisesta aiheutuvan lisätyön ja kustannukset.

PEF-seurannat voidaan toteuttaa paremmalla laadulla ja keskikokoisen hyvinvointialueen väestöpohjalla vähentää kustannuksia jopa satoja tuhansia euroja vuodessa.


Siirry interaktiiviselle PEF lomakkeelle tästä

Huom! PEF lomakkeissa on lyhyt huoltokatko päivityksen vuoksi tiistaina 23.4.24 klo 16.