Tervetuloa PEF.fi sivustolle!

PEF.fi sivusto tarjoaa potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita ja työkaluja laadukkaan PEF seurannan toteuttamiseen. Ohje ja lomake PEF vuorokausiseurantaan käytettävissä nyt myös käännöksinä!

PEF tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta. PEF seurantaa käytetään astman ja hengitysoireiden selvittelyyn ja astman seurantaan

Ohjeet ja lomakkeet

PEF seuranta potilasohje astman ja hengitysoireiden selvittelyyn ja astman seurantaan

PEF.fi sivusto uudistuu

GSK Finland Oy on pitkään ylläpitänyt potilasohjeita, lomakkeita ja tulosten dokumentoinnin työvälineitä suomalaisen terveydenhuollon käyttöön PEF.fi sivustolla. Laskuri pohjautuu alun perin keuhkosairauksien erikoislääkäri Vesa Vilkan tekemään tulosten havainnolliseen esitystapaan. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin tullut aika muutokselle ja kesäkuun 2022 alusta PEF.fi sivuston ylläpidosta vastaa Medzilla Oy. Suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten puolesta haluamme kiittää GSK Finland Oy:tä palvelun mahdollistamisesta tähän asti ja pyrimme jatkamaan palvelun tukemista myös tulevaisuudessa.

PEF seurannan käytännön toteutus

Astmaan liittyy keuhkojen toiminnan spontaani ja erilaisten ärsykkeiden aiheuttama vaihtelu. PEF seurannalla selvitellään henkilön keuhkoputkien väljyyttä tai mahdollisen supistustilan vaihtelua eri vuorokaudenaikoina, päivinä ja erilaisten normaaliin arkeen liittyvien ärsykkeiden seurauksena. PEF seuranta on melko työläs tutkimus ja sen vuoksi sen tekemiseen oikein kannattaa satsata, jotta lopputulos olisi myös luotettava.

PEF seuranta astman ja hengitysoireiden selvittelyyn voidaan toteuttaa myös etämittarilla

PEF etäseurannan hyödyt

PEF mittauksia ja seurantaa on tehty tähän asti pitkälti manuaalisilla eli mekaanisilla PEF mittareilla. Potilas puhaltaa mittariin ja lukee itse mittarin asteikolta tuloksen, jonka hän kirjaa seurantataulukkoon. Manuaalinen kirjaus on työlästä ja sekä tuloksen lukemiseen että kirjaamiseen liittyy inhimillisten virheiden mahdollisuus. PEF etäseuranta tuo helpotusta PEF seurannan käytännön toteutukseen ja parantaa sekä seurannan että mittausten laatua, jolloin tutkimuksen tulos on myös luotettavampi.

Siirry PEF laskuriin tästä

Pääset myös jatkamaan aikaisemmin aloittamaasi PEF seurantajaksoa siirtymällä ensin linkin kautta PEF laskuriin!