Kaupallinen yhteistyö OrlaDTx etämittauspalvelu

Kaupallinen yhteistyö OrlaDTx Oy

Astman diagnostiikka perustuu sopivan oirekuvan lisäksi vaihtelevan ja lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien supistustilan osoittamiseen keuhkojen toimintakokeilla. Sekä aikuisten että yli 12 -vuotiaiden lasten diagnostiikassa käytetään ensisijaisesti spirometriaa bronkodilaatiokokeella ja diagnostista PEF-vuorokausiseurantaa. PEF-mittauksia ja seurantaa on perinteisesti toteutettu manuaalisilla eli mekaanisilla PEF-mittareilla. Manuaalinen mittaaminen on työlästä ja sisältää vaiheita, joissa inhimillisten virheiden mahdollisuus lisääntyy. Näitä vaiheita ovat mittausajankohdat, puhallustekniikka, mittausten lukeminen ja kirjaaminen. Tämä johtaa usein tilanteisiin, joissa manuaaliset PEF-mittaukset viivästyttävät oikeaa diagnoosia tai hoidon tehostamista ja aiheuttavat tarpeetonta harmia potilaille. Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 % manuaalisista PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti. Siirtyminen PEF-etämittaukseen on todettu parantavan astman diagnostiikkaa ja seurantaa1).

PEF-etäseuranta on vaivaton toteuttaa ja parantaa seurannan laatua, jolloin tutkimuksen tulos on myös luotettavampi.

Etämittarilla tehdyn PEF-seurannan hyödyt ovat selkeät, sillä seurannan laatu paranee ja terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa varmistaa seurannan onnistumisen. Merkittävä etu on myös siinä, että turhat käynnit vastaanotolla poistuvat ja niihin käytetty aika vähenee mittaustulosten välittyessä terveydenhuollon ammattilaiselle automaattisesti. PEF-etäseurannan vaivaton käyttö ja laadulliset edut ovat niin merkittäviä, että työläistä manuaalisista mittauksista ja analyyseistä on järkevää luopua vähitellen kokonaan.

PEF-etäseurannan hyödyt koostuvat seuraavista tekijöistä:

  • Sovellus muistuttaa mittausajoista ja kirjaa automaattisesti puhalluksen ajankohdan.
  • Sovellus ohjaa puhaltamaan tarvittavan määrän puhalluksia ja seuraa myös puhallusten laatua. Mikäli puhallukset eivät ole riittävän toistettavia, palvelu ohjaa tekemään lisäpuhalluksen.
  • Sovellus muistuttaa ottamaan avaavan lääkkeen ja ajastaa sen jälkeiset puhallukset.
  • Mittausarvot siirtyvät automaattisesti mittarilta sovelluksen kautta terveydenhuollon ammattilaiselle.
  • Tutkimuksen toteuttava terveydenhuollon yksikkö voi olla tarvittaessa yhteydessä potilaaseen ja varmistaa seurannan laadukkaan onnistumisen.
  • Tulosten analysointi on luotettavampaa, jolloin oikea hoito voidaan aloittaa nopeammin.


Kuinka Orlan etämittaus toimii?

Orlan palvelun avulla suoritat keuhkojen toimintakyvyn mittaukset helposti ja luotettavasti. Palvelussa tulokset välittyvät automaattisesti terveydenhuollon ammattilaiselle. Etäseurantaa varten tarvitset Orla Etämittaus-sovelluksen älypuhelimeesi sekä hoitoon kuuluvat mittauslaitteet. Orlan palvelu opastaa sinua reaaliajassa, miten PEF-mittaukset suoritetaan. Orla Etämittaus on ladattavissa ilmaiseksi puhelimen sovelluskaupasta yleisimmille Android- sekä Apple-puhelimille.  Potilaille suunnatut ohjeet sovelluksen sekä mittauslaitteiden käyttöön löydät tältä sivulta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: orladtx.com

1) Tapanainen et al, Duodecim, 2019; 135 (18): 1745-52)

Samankaltaiset artikkelit